Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2021

Kaapeli pähkinänkuoressa: 

- Helsingin kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö
- Liikevaihto €8M, tase €72M
- Vuokrausaste 99 %
- Hallinnoi n. 100 000 m2 tilaa
- Omistaa hallinnoimansa kiinteistöt
- Tulorahoitteinen ja markkinaehtoinen
- Ei julkisia tukia
- Ei kuratoi sisältöjä, vuokralaisilla on täydellinen taiteellinen vapaus
- Joustava hinnoittelumalli

Kiinteistö Oy Kaapelitalo aloitti varsinaisen toimintansa 27.11.1991. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osakepääoman muodostaa 10 611 saman sarjan osaketta, jotka kaikki omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiöllä on vuodesta 2017 ollut tytäryhtiö Kaapelin Mediakeskus Oy, jonka ainoa osakkeenomistaja se on.

Tilikausi 2021 oli yhtiölle merkittävä, koska sen aikana Tanssin talo -rakennushanke valmistui. Toista vuotta jatkunut koronapandemia haittasi edelleen merkittävästi yhtiön lyhytaikaista vuokraustoimintaa.

Organisaatio jatkoi kasvuaan tilikaudella. Yhtiö rekrytoi rakennuskoordinaattorin sekä kiinteistö- ja hallinnon assistentin. Lisäksi yhtiön tytäryritykseen palkattiin tuntityöntekijöitä aulapalvelutehtäviin.

Yhtiö otti käyttöönsä ALMA-toiminnanohjausjärjestelmän.

Tilikaudella valmistui myös yhtiön uusi strategia.

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehityksen piirissä Tanssin talo -hanke valmistui tavoitteen mukaisesti tilikauden kolmannella neljänneksellä. Koronatilanteesta johtuen hankkeen budjetti ylittyi 5 %:lla. Pandemiaa seuranneelta rakennusmateriaalien pahimmalta hintapiikiltä onnistuttiin kuitenkin suojautumaan, ja yhtiö pystyi kattamaan budjettiylityksen lisälainalla.

N10:n kiinteistössä toteutettiin pannuhuoneen remontti ja aloitettiin suihkutilojen sekä esteettömän WC-tilan rakennustyöt. Myös kiinteistön rakennushistoriaselvitys valmistui tilikauden loppuun mennessä.

Suvilahdessa yhtiö osallistui aktiivisesti alueen kaavoitus- ja kehitystyöhön. Suvilahden Porttirakennuksen (rakennus 10) muuttaminen kahvilakäyttöön aloitettiin arkkitehtisuunnitelmien laatimisella.

Vuokraustoiminta

Vuokraustoiminnan osalta yhtiön pitkäaikaisten tilojen vuokrausaste pysyi tilikaudella korkeana (yli 95 %). Tanssin talo ry:n vuokrasopimus solmittiin joulukuun alusta. Suvilahdessa yhtiö löysi uuden toimijan Kojehuoneen (rakennus 8) ravintoloitsijaksi.

Yhtiön tapahtumatilojen lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset vaikuttivat merkittävästi, koska suuri osa tapahtumista jouduttiin peruuttamaan. 

Vuokralaispalvelut

Myös vuokralaispalveluita kehitettiin tilikauden aikana. Kaapelitehtaan vuokralaisten postipalvelut siirrettiin Kaapelitehtaan Konttori -aulapalvelutilaan alkuvuodesta. Uudistus sai vuokralaisilta positiivisen vastaanoton.

Suvilahdessa yhteisömanageri jatkoi toimintaansa mm. mainostaen vuokralaisten palveluita lähialueen asiakkaille.

N10:n vuokralaistyöpajat koskien kiinteistön kehittämistä toteutettiin lokakuussa.

Vuotuinen vuokralaistyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa.

Kävijäpalvelut

Kävijäpalveluihin liittyen yhtiö lanseerasi kesäkuussa Kaapelitehtaan uudistetut nettisivut, jotka palvelevat entistä paremmin kävijöitä. Sivut kertovat, mitä talossa on tarjolla juuri nyt ja korostavat palvelutarjonnan monipuolisuutta. Myös Kaapelitehtaan Konttorin toiminta sai kävijöiltä positiivista palautetta.

Yhtiön tapahtumatilojen kävijämäärät jäivät koronapandemian aiheuttamien tapahtumarajoitusten johdosta hyvin alhaisiksi ns. normaaliin vuosiin verrattuna. Kehitettyä kävijäpalautejärjestelmää ei päästy käyttämään koronatilanteesta johtuen.

Tapahtumat ja kansainvälinen yhteistyö

Yhtiö jatkoi tilikaudella myös toimintaa tapahtumien ja kansainvälisen yhteistyön osalta. Raportointijaksolla yhtiö järjesti osana Creative and Cultural Spaces and Cities -hanketta New Year, New Start -hybriditapahtuman sekä ARMAS-festivaalin innoittamana kansainvälisen To Infinity and Beyond – Visions and Strategies for the Arts and our Ageing Society -webinaarin. Viides Armas-festivaali järjestettiin lokakuussa.

Yhtiö jatkoi kansainvälistä yhteistyötä ECBN (European Creative Business Network), ECHN (European Creative Hubs Network) ja TEH (Trans Europe Halles) -verkostojen kautta sekä osallistui aktiivisesti Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT:n Cultural & Creative KIC -valmisteluun osana ICE-nimistä konsortiota.

Liikevaihto

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 6 643 838,15 euroa (vuonna 2020: 5 221 302,63). Tulos poistojen jälkeen oli -63 548,94 euroa tappiollinen (vuonna 2020: -1 102 552,93 euroa). Hallitus esittää, että tappio siirretään voitto/tappiotilille, ja että osinkoa ei makseta.

Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokrattavista tiloista (n. 93 %). Myös lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat ovat merkittävä tulonlähde (n. 5 %). Tulos vastasi pääosin talousarviota. Tappiollinen tulos johtui laskennallinen erästä, joka syntyi tilikauden aikana toteutetusta muutoksesta yhtiön lomapalkkajaksotuksessa. 

Tanssin talon -rahoitukseen liittyen Helsingin kaupunki sijoitti yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon maaliskuussa 8 300 000,00 euroa. Yhtiö nosti Tanssin talo hankkeen omarahoitusosuuden rahoittamiseksi 10 000 000,00 euron lainan elokuussa.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon arvonlisäverollisuuden aste vaihtelee kohteittain, pitkäaikaisista vuokratuloista yli puolet ovat arvonlisäverottomia, lyhytaikaiset vuokratulot ovat kokonaan arvonlisäverollisia. Yhtiö hallinnoimista pinta-aloista noin puolet ovat arvonlisäverollisessa käytössä. Tanssin talo tulee kokonaan arvonlisäverolliseen käyttöön.

Hallitus

Tilikauden lopussa hallitukseen kuuluivat Anna Baijars (pj.), Marja-Leena Rinkineva (vpj.), Martina Linder, Teemu Mäki, Stuba Nikula, Miia Pasuri, Dimitri Qvintus ja Pauliina Saares. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Sääntömääräinen yhtiökokous pidettiin 26.5.2021.

Vastuullisena tilintarkastajana toimi Heikki Ruosteenoja, KPMG Oy.

Uusi strategiakausi

Yhtiön uusi strategiakausi käynnistyi vuoden 2022 alusta. Uudessa strategiassa korostuu enstistä voimakkaammin vastuullisuus, vuokralais- ja kävijäkokemus, Suvilahden strategian määritys sekä N10:n peruskorjaus.

Vuoden 2022 osalta yhtiö uskoo lyhytaikaisesti vuokrattavien tapahtumatilojen ja ulkoalueiden vuokrauksen palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle vuoden loppuun mennessä.  

Kiinteistökehityksen osalta painopiste alkaa siirtyä Suvilahteen ja N10:een, vaikka Kaapelitehtaalla monet Tanssin talon rakennushankkeeseen liittyvät projektit jatkuvatkin vielä.

Tilikaudella 2022 vastuullisuus ja kestävän kehityksen tavoitteet integroidaan osaksi yhtiön kaikkea päätöksentekoa.

Organisaatiorakennetta uudistetaan vastaamaan paremmin yhtiön kolmen kulttuurikeskuksen tarpeita.

Kansainvälinen yhteistyö keskittyy Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kulttuurin ja luovan alan teema-alueen hakemuksen viimeistelyyn, vuorovaikutukseen yhtiön jäsenverkostoissa sekä mahdollisesti käynnistyviin EU-projekteihin. 
 

Katso myös:

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on perustettu vuonna 1991. Jokainen kulttuurikeskuksemme on täynnä tarinoita ja luovien alojen vuokralaisia.

Etsitkö työhuonetta tai tilaa tapahtumallesi tai yrityksellesi?