Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2023

Kaapeli pähkinänkuoressa: 

- Helsingin kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö
- Liikevaihto €9M, tase €72M
- Vuokrausaste 99 %
- Hallinnoi n. 100 000 m2 tilaa
- Omistaa hallinnoimansa kiinteistöt
- Tulorahoitteinen ja markkinaehtoinen
- Ei julkisia tukia
- Ei kuratoi sisältöjä, vuokralaisilla on täydellinen taiteellinen vapaus
- Joustava hinnoittelumalli

Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 27.11.1991. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osakepääoman muodostaa 10 611 saman sarjan osaketta, jotka kaikki omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiöllä on vuodesta 2017 ollut tytäryhtiö Kaapelin Mediakeskus Oy, jonka ainoa osakkeenomistaja se on.
 
Tilikausi 2023 oli yhtiölle erittäin haastava. Vaikka tilikauden tulos oli lievästi voitollinen, vaikka monissa yhtiön strategisilla osa-alueilla edistyttiin ja vaikka yhtiön perusliiketoiminta on kunnossa, rasittivat Tanssin talo -hankkeen ja koronapandemian johdosta otetut lainat yhtiön taloutta niin paljon, ettei yhtiö voinut kehittää ja peruskorjata kiinteistöjään entiseen tapaan. 

Kiinteistökehitys

Korkojen nopean nousun myötä keväällä 2023 yhtiö joutui merkittävästi pienentämään satsauksiaan kiinteistökehitykseen. Ylivoimaisesti suurin hanke oli Kaapelitehtaan Tallberginkadun sisäänkäynnin uudistustyö, joka toteutettiin kesällä. Tämän urakan myötä valmistui Tanssin talo -hankkeen viimeinenkin vaihe.

N10:ssä uusittiin kiinteistön tonttiliittymä ja Suvilahdessa haettiin rakennuslupa rakennus 9:n peruskorjaukseen. Muilta osin kiinteistökehitys rajoittui vain aivan pakollisiin korjauksiin. Suvilahdessa yhtiö osallistui lisäksi hallinnoimaansa tonttia ympäröivän alueen kaavoitus- ja kehitystyöhön. Yhtiö osallistui myös konsultatiivisessa roolissa Lapinlahden sairaalan konseptin kehittämiseen.

Vuokraustoiminta ja vuokralaispalvelut

Yhtiön vuokraustoiminta toimi erinomaisesti. Vaikka kiinteistömarkkina ajautui tilikauden aikana mittaviin vaikeuksiin vuokrien laskiessa ja tilojen tyhjentyessä, yhtiön pitkäaikaisten tilojen vuokrausaste pysyi erittäin korkeana (n. 99 %) läpi tilikauden ja lyhytaikaisten tapahtumatilojen vuokraus palasi pandemiaa edeltävälle tasolle.

Kävijäpalvelut

Kävijäpalveluiden osalta merkittävin työ on tapahtunut Kaapelitehtaalla, missä yhtiö on hionut Lasipihan infopisteen ja Kaapelitehtaan Konttorin toimintoja palvelemaan asiakkaita entistä sujuvammin ja kustannustehokkaammin.

Tilikaudella myös sähköisten opasteiden ja ison ulkoseinällä olevan LED-näytön käytännöt ovat vakiintuneet.

Organisaatio, tukitoiminnot ja työtavat

Tilikaudella yhtiö jatkoi HR-työtä yhtiön organisaation ja työprosessien uudistamiseksi. Yhtiöön muodostettiin johtoryhmä ja omaksuttiin uusia työkäytäntöjä ja otettiin käyttöön uusia työkaluja.

Tilikaudella Kaapelitehtaan kiinteistöpäällikkö vaihtui edellisen kiinteistöpäällikön eläköidyttyä.  

Uudistuminen - tapahtumat, kokeilut ja kansainvälinen yhteistyö 

Tilikauden aikana yhtiön osallistui Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kulttuurin ja luovan alan innovaatioyhteisön käynnistyshankkeeseen mittavasti. Tilikauden aikana perustettiin EIT Culture & Creativity North Oy, minkä myötä yksi EIT C&C:n kuudesta keskuksesta avautuu yhtiön tiloihin vuonna 2024.

Yhtiö osallistui lisäksi Rebuilding to Last -EU-hankkeeseen ja jatkoi kansainvälistä yhteistyötä ECBN (European Creative Business Network), ECHN (European Creative Hubs Network) ja TEH (Trans Europe Halles) – verkostoissa.

Tilikaudella järjestettiin myös perinteiset Kaapelitehtaan Taiteiden yö sekä Planet Suvilahti -tapahtumat.

Lisäksi yhtiö oli mukana Armas-festivaalin tuottamisessa sekä jätti hakemuksen kansainvälisen luovaan vanhenemiseen keskittyvän keskuksen synnyttämiseksi Suomeen. 

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus

Tilikaudella yhtiö toteutti Ekokompassi-ohjelmaansa kiinteistöissään. Tämän puitteissa aloitettiin mm. aurinkopaneeleiden asennus Tanssin talon katolle.

Yhtiö isännöi myös 1000tekoa-tapahtuman, jossa jaettiin tuhat ruokakassia apua tarvitseville.

Talous

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 8 789 490,32 euroa (vuonna 2022: 7 992 215,08). Tulos poistojen jälkeen oli 71 860,78 euroa voitollinen (vuonna 2022: -371 404,57 euroa). Hallitus esittää, että voitto siirretään voitto/tappiotilille, ja että osinkoa ei makseta.
 
Pääosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen vuokratuloista (n. 88 %). Myös lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat ovat merkittävä tulonlähde (n. 8 % liikevaihdosta).

Kiinteistö Oy Kaapelitalon arvonlisäverollisuuden aste vaihtelee kohteittain, pitkäaikaisista vuokratuloista yli puolet ovat arvonlisäverollisia, lyhytaikaiset vuokratulot ovat kokonaan arvonlisäverollisia. Yhtiö hallinnoimista pinta-aloista yli puolet ovat arvonlisäverollisessa käytössä.

Hallitus

Tilikauden lopussa hallitukseen kuuluivat Anna Baijars (pj.), Marja-Leena Rinkineva (vpj.), Markus Koistinen, Jarkko Lehmus, Miia Pasuri, Dimitri Qvintus, Pauliina Saares ja Anna Tuori. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. Sääntömääräinen yhtiökokous pidettiin 29.5.2023.

​​Vastuullisena tilintarkastajana toimi Tuomas Koskiniemi, KPMG Oy.

Lue vuosikertomus 2022
Lue vuosikertomus 2021

Katso myös:

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on perustettu vuonna 1991. Jokainen kulttuurikeskuksemme on täynnä tarinoita ja luovien alojen vuokralaisia.

Etsitkö työhuonetta tai tilaa tapahtumallesi tai yrityksellesi?