Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2022

Kaapeli pähkinänkuoressa: 

- Helsingin kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö
- Liikevaihto €8M, tase €72M
- Vuokrausaste 99 %
- Hallinnoi n. 100 000 m2 tilaa
- Omistaa hallinnoimansa kiinteistöt
- Tulorahoitteinen ja markkinaehtoinen
- Ei julkisia tukia
- Ei kuratoi sisältöjä, vuokralaisilla on täydellinen taiteellinen vapaus
- Joustava hinnoittelumalli

Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 27.11.1991. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osakepääoman muodostaa 10 611 saman sarjan osaketta, jotka kaikki omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiöllä on vuodesta 2017 ollut tytäryhtiö Kaapelin Mediakeskus Oy, jonka ainoa osakkeenomistaja se on.

Tilikausi 2022 oli yhtiölle kahtiajakoinen. Ilonaiheita olivat Tanssin talon ja Lasipihan avaaminen Kaapelitehtaalla sekä EIT Culture & Creativity KIC -haun voitto. Keskeisimpiä haasteita olivat koronapandemian torjuntatoimet, joiden johdosta tapahtumatilojen vuokraukset peruuntuivat alkuvuodesta, ja Ukrainassa käytävän sodan johdosta ennakoitua merkittävästi enemmän kasvaneet sähkökustannukset.  

Kiinteistökehitys

Tilikaudella otettiin käyttöön vuoden 2021 lopussa valmistunut Tanssin talo sekä Kaapelitehtaan Lasipiha. Lasipihan yhteyteen valmistui museoiden uusi sisäänkäynti sekä Kaapelitehtaan kävijöitä palvelevat infopiste ja Tehtaanmyymälä. Kellariin valmistui Valokuvataiteen museon laajennus, joka otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa. Lisäksi kellarikäytävää, joka johtaa Lasipihalta muualle taloon, edistettiin.

Suvilahdessa valmistui uudistettu ravintola ja käynnistettiin rakennuksen 9 peruskorjauksen suunnittelutyö. Lisäksi yhtiö aloitti strategiatyön Suvilahden alueen kehittämiseksi. Yhtiö osallistui lisäksi hallinnoimaansa tonttia ympäröivän alueen kaavoitus- ja kehitystyöhön. Suvilahdessa valmistui mm. Vilhovuorenkadun uusi sisäänkäynti yhtiön tontille.

N10:ssä valmistui vuokralaisten käyttöön suihkutilat sekä esteetön WC.

Yhtiö osallistui myös Lapinlahden sairaalan konseptin kehittämiseen. 

Vuokraustoiminta ja vuokralaispalvelut

Yhtiön pitkäaikaisten tilojen vuokrausaste pysyi korkeana (yli 95 %) kaikissa yhtiön kiinteistöissä. Tilikauden alussa koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset vaikeuttivat merkittävästi lyhytaikaista vuokraustoimintaa. Isoimmat kesätapahtumat saatettiin kuitenkin järjestää Suvilahdessa, ja vuoden toisella puolikkaalla tapahtumatilavuokraus saavutti pandemiaa edeltäneen tasonsa.

Kaapelitehtaan Lasipihan infopisteessä käynnistettiin Kaapelitehtaan tanssitoimijoiden keskitetty lipunmyynti. 

Kävijäpalvelut

Yhtiö otti Kaapelitehtaalla käyttöön digitaaliset opasteet, jotka ovat merkittävästi lisänneet keskuksen näkyvyyttä lähiympäristössä ja lisänneet kävijöille tarjolla olevaa ajantasaista informaatiota siitä, mitä Kaapelitehtaalla tapahtuu.

Kaapelitehtaan Lasipiha ja sen yhteyteen valmistuneet Tehtaanmyymälä ja Infopiste ja siinä käynnistynyt asiakaspalvelu helpottivat merkittävästi Kaapelitehtaalle saapumista ja paransivat kävijöille tarjolla olevaa palveluvalikoimaa.

Kaapelitehtaalla otettiin lisäksi käyttöön Happy or Not -kävijätyytyväisyysmittaus, jonka avulla kävijätyytyväisyyden kehittymistä voidaan seurata.  

Suvilahteen suunniteltiin kävijöille suunnattuja uusia nettisivuja, jotka julkaistaan vuoden 2023 aikana. 

Organisaatio, tukitoiminnot ja työtavat

Tilikaudella aloitettiin HR-yhteistyö yhtiön organisaation ja työprosessien uudistamiseksi vastaamaan paremmin yhtiön nykytilaa, joka koostuu kolmesta kulttuurikeskuksesta, niissä työskentelevästä henkilöstöstä sekä kaikkia keskuksia palvelevasta hallinnosta sekä tytäryhtiöstä.

Tilikaudella Suvilahteen nimitettiin oma kiinteistöpäällikkö.

Tilikaudella julkaistiin yhtiön omat nettisivut (kaapeli.com), ja yhtiön viestintästrategia valmistui.

Uudistuminen - tapahtumat, kokeilut ja kansainvälinen yhteistyö

Yksi tilikauden suurista onnistumisista oli yhtiön mukanaolo EIT Culture & Creativity KIC- haun voittaneessa konsortiossa. Voiton myötä yksi EIT C&C:n kuudesta keskuksesta sijoitetaan Suvilahteen vuonna 2024.

Yhtiö osallistui lisäksi Rebuilding to Last -EU-hankkeeseen ja jatkoi kansainvälistä yhteistyötä ECBN (European Creative Business Network), ECHN (European Creative Hubs Network) ja TEH (Trans Europe Halles) – verkostoissa.

Tilikaudella järjestettiin koronatauon jälkeen yhtiön perinteiset tapahtumat Kaapelitehtaan Taiteiden yö sekä Planet Suvilahti. Lisäksi yhtiö oli mukana Armas-festivaalin tuottamisessa. 

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus

Tilikaudella yhtiölle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti ja Ekokompassi-ohjelma ulotettiin myös N10:n kiinteistöön.

Yhtiö toteutti työpajan Kestävän kehityksen periaatteiden integroimisesta yhtiön päätöksentekoon ja yhtiö osallistui tukitoimiiin sodasta kärsivän Ukrainan auttamiseksi.

Yhtiölle myönnettiin Future Workplaces -tunnustus. 

Talous

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 7 992 215,08 euroa (vuonna 2021: 6 643 838,15). Tulos poistojen jälkeen oli 371 404,57 euroa tappiollinen (vuonna 2021: -63 715,94 euroa). Hallitus esittää, että tappio siirretään voitto/tappiotilille, ja että osinkoa ei makseta. 

Tappiollinen tulos johtui pääosin ennakoitua enemmän kasvaneista sähkökustannuksista. Yhtiö myös kirjasi alas poikkeuksellisen paljon luottotappioita. Myös EIT C&C -voitto aiheutti joitakin ennakoimattomia kuluja.

Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokrattavista tiloista (n. 88 %). Myös lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat ovat merkittävä tulonlähde (n. 8 %).

Kiinteistö Oy Kaapelitalon arvonlisäverollisuuden aste vaihtelee kohteittain, pitkäaikaisista vuokratuloista yli puolet ovat arvonlisäverollisia, lyhytaikaiset vuokratulot ovat kokonaan arvonlisäverollisia. Yhtiö hallinnoimista pinta-aloista yli puolet ovat arvonlisäverollisessa käytössä. 

Hallitus

Tilikauden lopussa hallitukseen kuuluivat Anna Baijars (pj.), Marja-Leena Rinkineva (vpj.), Markus Koistinen, Martina Linder, Miia Pasuri, Dimitri Qvintus, Pauliina Saares ja Anna Tuori. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa. Sääntömääräinen yhtiökokous pidettiin 27.5.2022. 

Vastuullisena tilintarkastajana toimi Heikki Ruosteenoja, KPMG Oy.

Katso myös:

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on perustettu vuonna 1991. Jokainen kulttuurikeskuksemme on täynnä tarinoita ja luovien alojen vuokralaisia.

Etsitkö työhuonetta tai tilaa tapahtumallesi tai yrityksellesi?