Vår berättelse

Fastighet Ab Kabelhuset, KAAPELI, grundades år 1991. Vi äger, renoverar och hyr ut gamla industrifastigheter. Vår uppgift är att skapa rum och plats för konst och kultur i Helsingfors. 

Från sjökabel till Pro Kabel 

Kabelfabriken stod färdig för drift i Gräsviken i Helsingfors år 1943. Fastigheten byggdes i olika etapper mellan åren 1939 och 1954 och när den stod klar, utropades den till landets största byggnad. Till en början tillverkade man bl.a. sjökabel i fabriken, senare togs den första superdatorn i Finland i drift där. Också Nokias utvecklingsarbete för mobiltelefoner startade på Kabelfabriken.

I slutet av 1980-talet började konstnärer flytta in i fabriken då kabeltillverkningen höll på att ta slut. Konstnärerna renoverade de något avskalade men rymliga salarna till lämpliga arbetslokaler för sig. Föreningen Pro Kabel grundades år 1990 med uppgift att försvara den mångsidiga kulturverksamheten som uppstått på Kabelfabriken, och året därpå grundades Fastighet Ab Kabelhuset, som ägs av Helsingfors stad och förvaltar byggnaden. Under åren har alla lokaler renoverats minst en gång.

Under åren 2019-2022 byggdes den nya byggnaden Dansens Hus i anslutning till Kabelfabrikens gamla fabriksbyggnad. En del av innergården täcktes och blev en ny huvudingång och lobby för Kabelfabriken.

Idag är Kabelfabriken ett av Finlands största kulturcentrum och ett hem för hundratals hyresgäster inom den kreativa industrin. Den unika fabriksmiljön erbjuder massor av saker att göra, se och uppleva för kulturälskare.

El och gas förvandlades till kultur

Södervik är ett före detta elkraftverk och gasverk byggt i början av 1900-talet. Området består av nio byggnader, två gasklockor och ett gårdsområde. Kraftproduktionen upphörde i Södervik på 1970-talet, och i början av 1980-talet byggdes kraftverket om till lager och idrottslokaler. Gasproduktionen tog slut i början av 1990-talet. Redan då hade det vuxit fram tillfällig kulturverksamhet i området.

Sedan 2008 har Södervik ägts av KAAPELI. Först sanerades den förorenade marken på gården och transporterades bort. Renoveringen av byggnaderna är ännu under arbete. Helsingfors stad renoverade gasklockan i tegel år 2021, och restaureringen av klockan i stål har påbörjats.

Söderviks kulturcentrum har en urban och rå karaktär. Det är hem till en mängd olika kulturaktörer samt arrangörer av stora publikevenemang och festivaler. Södervik ligger i närheten det snabbt växande bostadsområdet Fiskehamnen.

Huvudkontoret för nytt bruk

Orion Oyj lät bygga N10-fastigheten i Vallgård på 1930- och 40-talen. N10 fungerade som Orions läkemedelsfabrik fram till 1960-talet och som huvudkontor fram till början av 1980-talet. Fastigheten förblev i Orion-koncernens besittning fram till 2010-talet. Därefter började de nya ägarna hyra ut de gamla fabrikslokalerna till olika kulturaktörer för kortvarigt behov.

N10 fylldes snabbt, och år 2019 fick KAAPELI möjlighet att köpa fastigheten som passade dess profil och strategi. Därigenom kunde man säkerställa att kulturverksamheten fortsätter i N10. I och med förvärvet övergick cirka 250 hyresgäster från kultur- och konstbranschen till KAAPELI. Till skillnad från Kabelfabriken och Södervik finns det inga evenemangslokaler för korttidsuthyrning i N10. KAAPELI kommer så småningom att renovera fastigheten, lyssna till hyresgästernas behov och respektera byggnadens industriella historia.

Totalt förvaltar KAAPELI nästan 100 000 kvadratmeter på tre olika platser runt om i Helsingfors. Målet är att erbjuda fungerande och inspirerande utrymmen för hyresgäster.

Mer än 500 olika evenemang arrangeras varje år i Kabelfabriken och Södervik. De erbjuder upplevelser för cirka 1,5 miljoner konst- och kulturälskande besökare.

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?