Kabels Mediacentrum Ab

Kabels Mediacentrum Ab är ett dotterbolag till KAAPELI.

 

Kabels Mediacentrum Ab blev en del av KAAPELI år 2017 och det erbjuder tjänster för besökare och hyresgäster på Kabelfabriken.

Läs mer om Kabels Mediacentrum servicer

Mediecentrums verksamhet under åren 

Bolaget startade sin verksamhet 1998 under namnet Lasipalatsi Mediacentrum Ab. Under åren 1998–2015 förvaltade det Glaspalatset i centrala Helsingfors som ursprungligen byggdes som ett mediecentrum för OS i Helsingfors.

Helsingfors stad grundade bolaget med stöd av Europeiska unionens Urban Pilot-finansiering för att föra modern teknik och IT-tjänster närmare människor. Glaspalatset blev snart ett center för olika datatekniska försök och medieaktörer. 

Glaspalatset inrymde bl.a. Kirjakaapeli som var först i världen med att erbjuda gratis internetuppkoppling till allmänheten. (Kirjakaapeli grundades i början av 1994 i Kabelfabriken och flyttade 1995 till Glaspalatset där det fanns med undantag av renovering fram till 2005.) Glaspalatset var också hem för ungdomsprogrammet Jyrki och YLEs morgon-tv.

År 1999 grundade Mediecentrumet bokförlaget Book on Demand som specialiserade sig på litteratur med liten upplaga, såsom poesi och faksimilupplagor. Som utgivare av pjäser var bokförlaget det största i Finland. Book on Demand var också en bokhandel som sålde böcker från små förlag och hade ett digitalt tryckeri som var först i Finland med att erbjuda trycktjänster till privatkunder genom tjänsten Omakirja. Book on Demands verksamhet upphörde 2012.

År 2013 föreslog Föreningen Konstsamfundet Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum ska byggas i anslutning till Glaspalatset. Året därpå godkände Helsingfors stadsfullmäktige att Glaspalatset överlåts till ett fastighetsbolag som ägs av Konstsamfundet och staden.

Byggnadsarbetet på museet, som fick namnet Amos Rex, och renoveringen av Glaspalatset inleddes i januari 2016. Lasipalatsi Mediacentrum Ab flyttade till Kabelfabriken och blev ett dotterbolag till KAAPELI år 2017. Samtidigt ändrades namnet till Kabels Mediacentrum Ab.

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?