Kabelfabriken

Kabelfabriken är Finlands största kulturcenter som ligger i Gräsviken i Helsingfors. Med sin robusta charm den har en total yta på fem hektar. Den erbjuder mycket att göra, se och uppleva för alla kulturälskare.

När Kabelfabriken färdigställdes år 1943 och var det den största byggnaden i Finland. I början tillverkade man bl.a. gummi och sjökabel i fabriken, och sedermera inrymde byggnaden Finlands första stordator. Efter det att fabriks- och telekommunikationsverksamheten upphörde i slutet av 1980-talet, kom kulturfolket med sina penslar, musikinstrument och kreativa idéer till Kabelfabriken.

Idag är Kabelfabriken hem för hundratals hyresgäster inom den kreativa branschen. 

Det finns tre lokaler att hyra för evenemang. I dem ordnas bl.a. festivaler, seminarier, mässor, utställningar och fester året om.  

Kabelfabrikens kulturcenter förnyade i samband med att Tanssin talo byggs under 2019–2021.

I Kabelfabriken kan du se och uppleva kultur i dess många olika former, kolla in evenemangen och vem är där: www.kaapelitehdas.fi!

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?