Kabelfabriken

Kabelfabriken är en av Finlands största kulturcenter och den ligger i Gräsviken i Helsingfors. Med sin robusta charm Kabelfabriken har en total yta på över fem hektar. Den erbjuder mycket att göra, se och uppleva för alla kulturälskare.

När Kabelfabriken färdigställdes år 1954 och var det den största byggnaden i Finland. I början tillverkade man bl.a. sjökabel i fabriken, och sedermera inrymde byggnaden Finlands första stordator. Också Nokias utvecklingsarbete för mobiltelefoner startade på Kabelfabriken. Efter det att fabriks- och telekommunikationsverksamheten upphörde i slutet av 1980-talet, kom kulturfolket med sina penslar, musikinstrument och kreativa idéer till Kabelfabriken.

Idag är Kabelfabriken hem för hundratals hyresgäster inom den kreativa branschen. 

Det finns tre lokaler att hyra för evenemang. I dem ordnas bl.a. festivaler, seminarier, mässor, utställningar och fester året om. En del av våra hyresgäster hyr också ut sina utrymmen för korta evenemang.

Kabelfabrikens kulturcenter förnyade i samband med att Tanssin talo byggs under 2019–2021.

Konstens natt som ordnas årligen i augusti är startskottet för höstsäsongen för husets många aktörer. Under kvällen besöks Kabelfabriken av tusentals människor.

I Kabelfabriken kan du se och uppleva kultur i dess många olika former, kolla in evenemangen och vem är där: www.kaapelitehdas.fi!

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?