Kontors- och arbetsutrymme att hyra

Vi erbjuder långtidsuthyrning av lokaler i Kabelfabriken, N10 och Södervik för privatpersoner, sammanslutningar och företag. Gamla industrifastigheter är en inspirerande arbetsplats i en unik miljö. 

Fastighet Ab Kabelhuset har lång erfarenhet av att hyra och renovera lokaler. Våra hyreslokaler är eftertraktade och sällan tillgängliga.

Vårt mål är att hitta hyresgäster som bidrar till utvecklingen av helheten och de övriga aktörernas verksamhet.

Vi vill främja ett mångsidigt kulturutbud i Helsingfors, och därför är vår hyresprissättning differentierad. Hyran avtalas vanligtvis separat i en förhandlingssituation, eftersom lokalerna är olika stora och varierande (t.ex. vad gäller läget eller utrustningen). 

Kabelfabriken 

Kabelfabriken hyr olika slags arbets- och affärslokaler.  

Kontors- och arbetslokaler 

Storleken på lokalerna varierar från små till flera hundra kvadratmeter stora lokaler. Arbetsrummen på Kabelfabriken lämpar sig för t.ex. tyst arbete såsom skriv- och designarbete.  

Större lokaler anpassas efter hyresgästens behov.  

Ateljéer 

Storleken på Kabelfabrikens ateljélokaler varierar mellan 14 m2 och drygt 100 m2. Dessa hyrs inte direkt utan vi informerar om lediga lokaler och ansökningstider via konstnärsorganisationer. Vi tar inte emot förfrågningar om ateljélokaler.

Musik- och bandlokaler 

Kabelfabrikens musik- och bandlokaler är lämpliga för övning och byggda som studioutrymmen. Lokalerna är belägna i Kabelfabrikens källarvåning. De är mellan cirka 30 m2 och 60 m2 stora. Musik- och bandlokalerna brukar vara fulla och omsättningen är rätt liten.

Lagerutrymmen 

Kabelfabrikens lagerutrymmen hyrs till byggnadens befintliga hyresgäster.  

Blev du intresserad? Fyll i en hyresansökan på Kabelfabrikens webbplats!

N10

N10 hyr ut förmånliga arbetsrum och lagerutrymmen i Vallgård. Den genomsnittliga lokalstorleken är cirka 25 m2. 

Kontakta N10 för mer information

Södervik 

Södervik hyr ut olika kontors- och arbetsrum. Det finns såväl små arbetsrum för en person som större lokaler upp till flera hundra kvadratmeter. 

Blev du intresserad? Fyll i en hyresansökan på Söderviks webbplats!
 

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?