N10

N10 ligger i stadsdelen Vallila i Helsingfors.

Orion Abp lät bygga N10-fastigheten i Vallgård på 1930- och 40-talen. N10 fungerade ursprungligen som läkemedelsfabrik för läkemedelsföretaget Orion fram till 1960-talet och som huvudkontor fram till början av 1980-talet. Fastigheten förvaltades av Orionkoncernen ända fram till 2010-talet. Därefter började de nya ägarna av fastigheten hyra ut lokalerna för tillfälligt bruk till kulturaktörer.

Byggnaden fylldes snabbt, och 2019 fick KAAPELI möjlighet att förvärva fastigheten som passade dess profil och strategi och därigenom säkerställa en fortsatt kulturverksamhet i N10. I samband med förvärvet övergick husets cirka 250 hyresgäster inom konst och kultur till KAAPELI.

Till skillnad från Kabelfabriken och Södervik finns det inte evenemangslokaler för korttidsuthyrning i N10. 

KAAPELI kommer att renovera N10 i etapper, lyssna på hyresgästernas behov och med hänsyn till byggnadens industriella historia.

Lär känna N10!

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?