Vår organisation

Fastighet Ab Kabelhuset, KAAPELI, är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Vi äger, renoverar och hyr ut gamla industrifastigheter för konstens och kulturens behov.

Sedan 1992 har vi ägt kulturcentret Kabelfabriken i Gräsviken. Sedan 2008 har vi också ägt det gamla kraftproduktionsområdet i Södervik och sedan början av 2020 N10-byggnaden på Nilsiägatan 10 i Vallgård som är läkemedelsföretaget Orions tidigare huvudkontor och läkemedelsfabrik. Dansens Hus i anslutning till Kabelfabriken blev klart år 2021.

Totalt förvaltar vi nästan 100 000 kvadratmeter i tre olika fastigheter omkring Helsingfors. Dessutom äger vi dotterbolaget Kabelns Mediacentrum Ab som erbjuder tjänster till våra hyresgäster.

Nätverk där vi samverkar 

Vi medverkar i flera europeiska samarbetsnätverk:

  • Trans Europe Halles – ett nätverk av oberoende europeiska kulturcentra omfattar 90 kulturcentra runt om i Europa. Läs mer om TEH
  • ECHN - European Creative Hubs Network omfattar över 80 kreativa hubs. Läs mer om ECHN
  • ECBN - European Creative Business Network är en fristående stiftelse som består av 175 medlemmar från 44 länder. Läs mer om ECBN 

Våra projekt 

Vi medverkar i olika försök och forskningsprojekt genom vilka vi försöker hitta nya sätt att göra saker och utmana oss själva. Här några exempel på senaste samarbeten: 

  • Armas-festivalen, samordnad av KAAPELI, är en nationell konst- och kulturfestival som anordnas årligen i oktober och som hyllar åldrandet. Armasnätverket består av över 60 aktörer: konstnärer, aktörer inom det konstnärliga området, organisationer för äldre samt kommunala aktörer. Armas ordnades för första gången 2017. Läs mer om Armas 
 
  • LIFT-festivalen var ett evenemang för kultur, media och konst på Kabelfabriken som välkomnade alla som var intresserade av dessa teman. LIFT arrangerades åren 2018 och 2019 av YLE och Fastighet Ab Kabelfabriken med partners. Läs mer om LIFT  
 
  • Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) (2018-2021) var ett gemensamt kulturpolitiskt projekt med tio partners där man kartlade utmaningarna med att få sin röst hörd på lokal nivå och sökte lösningar för att öka stadsbornas delaktighet. Läs mer om CCSC  
 
  • Som en del av CCSC-projektet startade KAAPELI år 2019 ett försök som gick under namnet Erövra Kabelfabriken! Det gick ut på att Merikaapelihalli (Sjökabelhallen) i mån av möjlighet kunde användas gratis av dansare, konstintresserade, proffs eller vem som helst. Läs mer: Vi intar Kabelfabriken! (Meddelande 23 mars 2023.)
  • Inom ramen för det fyraåriga projektet Creative Lenses (2015-2019) utvecklades nya verksamhets- och finansieringsmodeller för kulturorganisationer. Läs mer om Creative Lenses
 
  • Vekotinverstas (2018-2019) var en öppen workshop för alla där stadsbor och företag kunde prova och bygga olika IoT-applikationer och apparater under ledning av en expert. Vekotinverstas grundades av Helsingfors stads innovationsenhet Forum Virium Helsinki och KAAPELI. Läs mer om Vekotinverstas 

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?